Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy REMBERTÓW m.st. Warszawy

book
book

Historia Polski do 2010 roku

Autor: Borucki, Marek.

Odpowiedzialność:Marek Borucki.
Hasła:Polska - historia
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
Adres wydawniczy:Warszawa : Mada, 2010.
Opis fizyczny:396, [1] s. ; 24 cm.
Przeznaczenie:Dla uczniów szkół średnich, maturzystów, zdających na wyższe uczelnie.
Powiązane zestawienia:Powstanie Warszawskie
Historia Europy
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. I. Pradzieje
 2. 1. Epoka kamienia
 3. 2. Epoka brązu
 4. 3. Epoka żelaza
 5. II. Średniowiecze
 6. 4. Słowianie we wczesnym średniowieczu
 7. 5. Państewka plemienne na ziemiach polskich
 8. 6. Powstanie państwa polskiego. Mieszko I
 9. 7. Bolesław Chrobry
 10. 8. Upadek państwa za Mieszka II
 11. 9. Przełamanie kryzysu i odbudowa państwa
 12. 10. Wielkość i upadek Bolesława Śmiałego
 13. 11. Władysław Herman
 14. 12. Walka Bolesława Krzywoustego o jedność państwa
 15. 13. Rozbicie dzielnicowe
 16. 14. Osadnictwo wsi i miast na prawie niemieckim
 17. 15. Zjednoczenie państwa
 18. 16. Ostatni piast
 19. 17. Polska w unii z Węgrami
 20. 18. Unia z Litwą
 21. 19. Wielka Wojna z Zakonem
 22. 20. Sprawa konfliktu polsko-krzyżackiego na soborze w Konstancji
 23. 21. Husycyzm a Polska
 24. 22. Zabiegi Jagiełły o tron dla synów
 25. 23. Władysław Warneńczyk
 26. 25. "Wojna popia"
 27. 26. Władztwo Jagiellonów w Europie
 28. 27. Jan Olbracht
 29. 28. Sejm walny
 30. III. Złoty wiek
 31. 29. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
 32. 30. Polska spichlerzem Europy
 33. 31. Reformacja w Polsce
 34. 32. Ruch egzekucyjny
 35. 33. Unia lubelska 1569 roku
 36. 34. Pierwsza wolna elekcja
 37. 35. Stefan Batory
 38. 36. Kultura polskiego Odrodzenia
 39. 37. Schyłek demokracji szlacheckiej
 40. IV. Wiek żelaza
 41. 38. Wojny z Rosją 1609-1634
 42. 39. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII wieku
 43. 40. Wojny z Turcją w pierwszej połowie XVII wieku
 44. 41. Powstanie Chmielnickiego
 45. 42. "Potop" (1655-1660)
 46. 43. Kryzys polityczno-ustrojowy Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku
 47. 44. Wojny Turcją w drugiej połowie XVII wieku
 48. 45. Kultura Baroku w Polsce
 49. V. Wiek XVIII
 50. 46. Polska pod rządami Sasów
 51. 47. Ostatnie bezkrólewie. Ostatnia elekcja
 52. 48. Konfederacja barska (1768-1772) i pierwszy rozbiór polski
 53. 49. Ożywienie gospodarcze po pierwszym rozbiorze
 54. 50. Kultura Oświecenia
 55. 51. Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja
 56. 52. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja. Targowica
 57. 53. Powstanie Kościuszkowskie
 58. 54. Trzeci rozbiór Polski i jego konsekwencje
 59. VI. Pod zaborami
 60. 55. Pierwsze spiski
 61. 56. Legiony Dąbrowskiego
 62. 57. Księstwo Warszawskie
 63. 58. Upadek Księstwa Warszawskiego
 64. 59. Królestwo Kongresowe w latach 1815-1830
 65. 60. Ziemie polskie pod panowaniem pruskim
 66. 61. Rzeczpospolita Krakowska i Galicja
 67. 62. Powstanie Listopadowe
 68. 63. Wielka Emigracja
 69. 64. Królestwo po powstaniu
 70. 65. Działalność spiskowa
 71. 66. Rok 1846 w Krakowie i Galicji
 72. 67. Wiosna Ludów na ziemiach polskich
 73. 68. Kultura okresu Romantyzmu
 74. 69. Powstanie Styczniowe
 75. 70. Królestwo po Powstaniu Styczniowym
 76. 71. Początki ruchu socjalistycznego
 77. 72. Zabór pruski
 78. 73. Galicja w okresie autonomii
 79. 74. Początku ruchu ludowego
 80. 75. Odrodzenie się dążeń niepodległościowych. Ruch narodowy
 81. 76. Dwa nurty w ruchu robotniczym
 82. 77. Kultura okresu Pozytywizmu
 83. 78. Rewolucja 1905-1907 roku w Królestwie Polskim
 84. 79. W oczekiwaniu na konflikt europejski
 85. VII. Odbudowa państwa polskiego
 86. 80. Sprawa polska w pierwszej wojnie światowej
 87. 81. Polska odrodzona
 88. 82. Sejm Ustawodawczy
 89. 83. KPRP i partie lewicy
 90. 84. Ustalenie granic
 91. 85. Problemy gospodarcze II Rzeczypospolitej
 92. VIII. Rzeczpospolita w latach 1921-1926
 93. 86. Konstytucja marcowa
 94. 87. Pierwsze wybory i pierwszy prezydent
 95. 88. Rządy Chjeno-Piasta
 96. 89. Na drodze do stabilizacji. Reformy Grabskiego
 97. 90. Wojna celna z Niemcami
 98. 91. Reforma rolna 1925 roku
 99. 92. Konkordat i Locarno
 100. 93. Zamach majowy 1926 roku
 101. IX. Rzeczpospolita w latach 1926-1939
 102. 94. Po zamachu
 103. 95. Wybory 1928 roku
 104. 96. Narastanie konfliktu sanacji z opozycją sejmową
 105. 97. Centrolew i wybory "brzeskie"
 106. 98. Polska w latach światowego kryzysu gospodarczego
 107. 99. Proces brzeski
 108. 100. Ustawodawstwo sanacyjne. Konstytucja kwietniowa
 109. 101. Centralny Okręg Przemysłowy
 110. 102. Sanacja po śmierci Piłsudskiego
 111. 103. Obóz Zjednoczenia Narodowego
 112. 104. Rozwiązanie KPP
 113. 105. W przededniu wojny
 114. 106. Żądania Hitlera wobec Polski
 115. 107. Położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu Polski
 116. 108. Kultura II Rzeczypospolitej
 117. 109. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej
 118. X. Polska i Polacy w II wojnie światowej
 119. 110. Wojna obronna Polski w 1939 roku
 120. 111. najazd sowiecki i okupacja wschodnich ziem Rzeczypospolitej
 121. 112. Polityka Niemiec hitlerowskich w okupowanej Polsce
 122. 113. Utworzenie władz polskich na wychodźstwie
 123. 114. Powstanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 124. 115. Organizacja podziemia w kraju
 125. 116. Układ Sikorski-Majski i Armia Andersa
 126. 117. Ruch oporu w kraju
 127. 118. Aktywizacja komunistów w walce o władzę
 128. 119. Sprawa Katynia
 129. 120. Krajowa Rada Narodowa
 130. 121. Walka o wolną Polskę na różnych frontach
 131. 122. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
 132. 123. Powstanie Warszawskie
 133. 124. System jałtański
 134. XI. Polska Ludowa
 135. 125. Wyzwolenie ziem polskich spod okupacji niemieckiej
 136. 126. Reforma rolna
 137. 127. Umacnianie się "władzy ludowej"
 138. 128. Proces szesnastu
 139. 129. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
 140. 130. Partie polityczne przed wyborami
 141. 131. Sytuacja gospodarcza w pierwszych latach powojennych
 142. 132. Polska w nowych granicach
 143. 133. Walka komunistów z opozycją
 144. 134. Referendum i wybory
 145. 135. Nowy rząd i Mała Konstytucja
 146. 136. Plan Trzyletni
 147. 137. Postępująca sowietyzacja
 148. 138. Stalinowska sprawiedliwość
 149. 139. Konstytucja PRL
 150. 140. Emigracja powojenna
 151. 141. Plan Sześcioletni
 152. 142. Polski Październik
 153. 143. Odwrót od Października
 154. 144. Milenium
 155. 145. Wydarzenia marcowe 1968 roku
 156. 146. Interwencja w Czechosłowacji
 157. 147. Układ między PRL i RFN o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków (1970)
 158. 148. Grudzień (1970)
 159. 149. Dekada Gierka
 160. 150. Sierpień 1980 i "Solidarność"
 161. 151. Agonia systemu
 162. XII. III Rzeczpospolita
 163. 152. Wielki przełom
 164. 153. Czas reform
 165. 154. Rządy lewicy
 166. 155. Wielkie zmiany na scenie politycznej
 167. 156. Rok tragicznych zdarzeń

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Wyp. nr 61
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 25

Sygnatura: 94(438)
Numer inw.: 36469
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowekzamów

Wyp. nr 57
ul. Chełmżyńska 27/35

Sygnatura: 94(438)
Numer inw.: 11797
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowekzamów


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

bookbookbookbookbookbookbookbookbookbook


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.